De koop akte

Traditionele onrechtmatige bedingen in de overeenkomst tot verkoopbemiddeling anno 2007


Voorwerp van de overeenkomst

Duur van de exclusiviteit

Het ereloon of de commissie: berekening en opeisbaarheid

Stilzwijgende verlenging van de overeenkomst

Beeindiging door de opdrachtgever: schade- en opzegbedingen