Traditionele onrechtmatige bedingen in de overeenkomst tot verkoopbemiddeling anno 2007

Het ereloon of de commissie: berekening en opeisbaarheid


De regels voor notarissen: art. 4 KB 14 november 2006

De regels voor vastgoedmakelaars: art. 2 / 2 KB 12 januari 2007