Opzegbrief.be
Traditionele onrechtmatige bedingen in de overeenkomst tot verkoopbemiddeling anno 2007

Beeindiging door de opdrachtgever: opzegbedingen


Voor notarissenart. 3 KB 14 november 2006
Er is niets voorzien inzake opzegvergoedingen. Notarissen hebben nooit de gewoonte gehad om een opzegvergoeding aan een klant te vragen.


Voor vastgoedmakelaars: art. 2, 9 KB 12 januari 2007
Hier worden bepaalde misbruiken die bestonden bij bepaalde vastgoedmakelaars aan banden gelegd. Een opzegvergoeding is iets gevaarlijks in een overeenkomst.