De koop akte

Traditionele onrechtmatige bedingen in de overeenkomst tot verkoopbemiddeling anno 2007

Beeindiging door de opdrachtgever: schadebedingen


Voor notarissen is er hier niets voorzien. Net zoals inzake opzegbedingen hebben de notarissen niet de gewoonte dergelijke kosten contractueel aan hun klant aan te rekenen.