De koop akte

Traditionele onrechtmatige bedingen in de overeenkomst tot verkoopbemiddeling anno 2007

Stilzwijgende verlenging van de overeenkomst


Bij notarissen: art. 3 KB 14 november 2006

Bij vastgoedmakelaars: art. 2, 4 KB 12 januari 2007