De koop akte

Traditionele onrechtmatige bedingen in de overeenkomst tot verkoopbemiddeling anno 2007

Voorwerp van de overeenkomst

Wat moet de notaris of de vastgoedmakelaars juist doen?
- een koper aanbrengen
- een koper zoeken en aan hem tegen de vastgestelde prijs verkopen (bij volmacht).

Voor notarissen zijn er geen specifieke regels. Wel regelt art. 1 KB 14 november 2006 de opdracht van de notaris: het is de notaris verboden op commerciele wijze klanten te zoeken.

De regels voor vastgoedmakelaars: art. 2 / 1 KB 12 januari 2007