Benoemde overeenkomsten

Krachtens het verbintenissenrecht kunnen eender welke contracten worden bedacht waarmee personen een contract samenstellen. Zo zijn bijvoorbeeld leasing en franshising overeenkomsten die buiten een wettelijk kader zijn ontstaan. Dit zijn de onbenoemde overeenkomsten.

De wetgever reikt voor bepaalde overeenkomsten een kader aan waarbinnen personen een overeenkomst kunnen sluiten. Dat kader kan een verkoop of een verhuring zijn, en de overeenkomst dienaangaande is dan een benoemde overeenkomst.

Het Belgisch Burgerlijk Wetboek

Verkoop, huur, lening, bewaargeving, pand, vennootschap, dading, ruil, lastgeving

 

2747.com / law / contract / name

contact

Publiek recht

Verbintenissenrecht

Burgerlijk recht

Overeenkomstenrecht