Notarieel contractenrecht

1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000
Tijdschrift voor notarissen
De overdracht van het gehuurde goed in het licht van de nieuwe woninghuurwet - Over solidariteitsbedingen. Kan een solidariteitsbeding opgenomen worden in de basisakte? - Cassie, inpandgeving en fiduciaire eigendomsoverdracht van schuldvorderingen, een kluwen voor de notaris? - Toetsing van de technieken van het hypothecair mandaat en de hypothecaire volmacht aan de beginselen van de Hypotheekwet

Notariele actualiteit
Enkele problemen inzake woninghuur in de notariele praktijk - De pachtwet - Recente ontwikkelingen in het zakenrecht: de evolutie van de erfdienstbaarheden en het vruchtgebruik

Notarieel fiscaal maandbladExamenvragen (kandidaat-notaris)
Huurrecht : 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006