Notarieel contractenrecht

1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

Opstellen van akten

Deel 1 : Verkoop uit de hand - Vrijwillige openbare verkoop
Deel 2 : Verkoop van een goed afhangende van een kleine nalatenschap of landbouwbedrijf - Verkopen van roerend goed: verkoop van een handelszaak, verkoop van aandelen van een vennootschap - Huur - Woninghuur - Handelshuur - Pacht
Deel 3 : Erfpacht - Opstal - Leasing - Verkavelings- en basisakte - Lening - Opheffing - Ruil - Afstand-deling - Volmacht - Erfdientbaarheid

Liber amicorum Christian De Wulf

Pand op de handelszaak: enige actuele ontwikkelingen en juridische knelpunten - De 'subjectieve' plechtige rechtshandeling: onbekend maakt onbemind? - Comparant bij volmacht

Examenvragen (kandidaat-notaris)
Huurrecht : 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006