Notarieel contractenrecht

2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

Het opstellen van notariele akten

Boek III : (vervolg) Bijzondere overeenkomsten : Ruil - Huur - Lening en kredietopening - Bewaargeving en sekwester - Lastgeving - Borgtocht en garantie - Dading - Inpandgeving - Bedongen hypotheken - Beginselen van internationaal privaatrecht

Tijdschrift voor notarissen

2005 : Aansprakelijkheid van de notaris bij toewijzing van onroerend goed - Gebonden mede-eigendom bij groepen van gebouwen en de adviesplicht van de notaris - Is de huurder een derde in de zin van artikel 1 hypotheekwet? - Overzicht van rechtspraak inzake pacht

Notarieel fiscaal maandblad
De afstemming van de organisatie van een groep van gebouwen op het cassatiearrest van 3 juni 2004

Leuvense notariele geschriften
Hypothecair krediet. Recente evoluties met betrekking tot de notariele kredietakten.

Examenvragen (kandidaat-notaris)
Huurrecht : 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006