Notarieel contractenrecht

2001 - 20022003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

Het opstellen van notariele akten

Boek II b : Deel VII. Bijzondere overeenkomsten: Koop - Witwassen - Verkoopbemiddeling - Koopopties - Koop uit de hand van onroerend goed - Vrijwillige openbare verkoop van onroerend goed - De koop van een te bouwen woning of van een woning in aanbouw - Commandverklaring - Koop uit de hand van roerend goed - Openbare verkoop van roerend goed - Koop tegen lijfrente

Koninlijke Federatie van het Belgisch Notariaat
Model koopakte

Leuvense notariele geschriften
Het notarieel getuigschrift

Tijdschrift voor notarissen
2006 : Notariele volmacht tot verkopen - Erfdienstbaarheid - De pauliaanse vordering

Nieuwsbrief notariaat
Regels voor tijdelijke of mobiele bouwplaatsen gewijzigd

Rechtskundig weekblad
Koop met lijfrente. Vernietigbaarheid herbekeken

Examenvragen (kandidaat-notaris)
Huurrecht : 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006