Notarieel contractenrecht

2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

Het opstellen van notariele akten
Deel IV. Zakenrecht
: Vruchtgebruik - recht van gebruik en bewoning - Erfdienstbaarheden - Erfpacht - recht van opstal - onroerende leasing - Mede-eigendom

Congressen

De opschortende voorwaarde in de onroerende koop

Tijdschrift voor notarissen

Recht van voorkoop in de landpacht - Verzaking aan het recht van natrekking getoetst aan de Landpachtwet: begrippen en misvattingen - Het accessoir opstalrecht - Geen recht van voorkoop voor de pachter in geval van bouwklare gronden

Nieuwsbrief notariaat
De overschrijving van notariele huurcontracten: gevolgen van de gewijzigde hypotheekwet en de nieuwe notariswet

Notarieel fiscaal maandblad
De nieuwe wet met betrekking tot de kosteloze borg

Notarius
De terugwerkende kracht van de verdeling - Medeaansprakelijkheid van de tussenkomende notarissen - Voorkooprechten - Nog een tekortkoming van het hypothecair systeem


Examenvragen (kandidaat-notaris)
Huurrecht : 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006

Foutloze akte: compromis - koopakte - huur - hypotheekvestiging

Topics : Koop-verkooprechtWitwas - Woningbouwwet - Gerechtelijke verkoop - Vrijwillige openbare verkoop - Huurrecht - Handelshuur - Pacht - Woninghuur

Clausules : Koop-verkooprechtWitwas - Woningbouwwet - Gerechtelijke verkoop - Vrijwillige openbare verkoop - Huurrecht - Handelshuur - Pacht - Woninghuur - Contractenrecht - Tontine - Bewaargeving - Sekwester - Lastgeving - Dading - Krediet - Ruil - Lijfrente - Zekerheidsrechten - Hypotheek