Notarieel contractenrecht

2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
Tijdschrift voor notarissen
Erfpacht, ontbinding en faillissement

Leuvense notariele geschriften
De zorgplicht van de notaris bij veranderende regels in het appartementsrecht

Rechtskroniek voor het notariaat
april 2008: De wet Breyne - Wijzigingen aan het huurrecht 2006-2007 - De kosteloze borgtocht - De doorhaling en de vermindering van een hypothecaire inschrijving bij eenzijdige bevestiging door de notaris en dading - Wijzigingen aan de Hypotheekwet en de Organieke wet notariaat ingevolge de wet van 1 maart 2007

Notarius
Kadaster

Examenvragen (kandidaat-notaris)
Huurrecht : 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006