Belgisch Burgerlijk Wetboek

Titel III. Contracten of verbintenissen uit overeenkomst in het algemeen

Hoofdstuk II. Voorwaarden die tot de geldigheid van de overeenkomsten vereist zijn

Afdeling III. - Voorwerp en inhoud van de contracten.

Art. 1130. BW

Toekomstige zaken kunnen het voorwerp van een verbintenis uitmaken.

Men kan echter een nalatenschap die nog niet is opengevallen, niet verwerpen en evenmin omtrent zodanige nalatenschap enig beding maken, zelfs niet met toestemming van hem wiens nalatenschap het betreft, tenzij in de gevallen bij de wet bepaald.

Rechtspraak

Hof van Cassatie 11 april 1980

Hof van Beroep te Gent 16 december 2004

2747.com / law / overeenkomstenrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht