Totstandkoming van de aannemingsovereenkomst

Het aannemingsrecht valt onder de klassieke principes inzake het contractenrecht.

Een contract moet een geoorloofd voorwerp hebben.

Net daar knelt het schoentje vaak bij aannemingsovereenkomsten:

- men heeft een overeenkomst zonder factuur (wat in ovetreding is met de fiscale wetten)

- men heeft een overeenkomst om te bouwen in overtreding van de wetgeving inzake ruimtelijke ordening.

De vraag is dan of men wel een overeenkomst heeft.