Schadebedingen

In het gemene recht: potentiele schade
2747.com / law / contract / penalty

contact

Contractenrecht Beslagrecht

 

Het Hof van Cassatie hanteert het criterium van de potentiele schade: dit wil zeggen de schade die het redelijkerwijze te verwachten gevolg is van de aan de schuldenaar toe te rekenen contractuele wanprestatie. Arrest van 17 april 1970.