Intuitu personae overeenkomsten

Lastgeving

 

2747.com / law / contract / personal

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht