Volmacht

Bewijs van volmacht in 2002

tussen partijendoor de derde contractanttegen de derde-contractant - door en tegen andere derden

Tussen partijen geldt het bewijs in burgerlijke zaken.

Het bestaan van de lastgeving moet met geschrift bewezen worden, eens de lastgeving een bepaald bedrag te boven gaat.

Het bewijs van de draagwijdte van de volmacht mag met alle middelen van recht bewezen worden.