Volmacht

Bewijs van volmacht in 2002

tussen partijendoor de derde contractanttegen de derde-contractant - door en tegen andere derden

Indien de derde-contractant voorhoudt dat er een lastgeving is, mag hij dit rechtsfeit met alle middelen van recht bewijzen.

Bij het stellen van de rechtshandeling heeft de derde-contractant weliswaar het recht om het voorleggen van een lastgeving te eisen.

Toch wordt aangenomen dat de derde-medecontractant niet de plicht heeft om het voorleggen van een lastgeving bij het stellen van de rechtshandeling te eisen (2003).