Volmacht

Bewijs van volmacht in 2002

tussen partijendoor de derde contractanttegen de derde-contractant - door en tegen andere derden

De derde-contractant zou kunnen voorhouden dat er geen volmacht is.

De derde-contractant heeft het recht te vragen dat een volmacht zou worden voorgelegd bij het stellen van de rechtshandeling. Het bewijs van de volmacht zal dan in de regel met een geschrift moeten geleverd worden.

Het is mogelijk dat de derde-contractant bij het stellen van de rechtshandeling niet gevraagd heeft naar het voorleggen van een (geschreven) volmacht. Als achteraf echter noch lastgever, noch lasthebber het bestaan van een volmacht ontkennen, zal dit volstaan om de volmacht te bewijzen. De derde-contractant die dan zou voorhouden dat er geen volmacht is, kan hier geen geschreven bewijs eisen.