Het bewijs van een volmacht in 2005

Artikel 1985 BW

Het bewijs tussen de contractanten inzake de lastgevingsovereenkomst
Een echte lastgevingsovereenkomst wordt in de praktijk meestal niet opgemaakt.
Meestal geeft de lastgever in een document volmacht aan de lasthebber. Alleen de lastgever tekent dit geschrift. De aanvaarding van de lastgeving door de lasthebber zal blijken uit het gebruik van de volmacht.

In de praktijk is  het vooral van belang te weten welke gevolgen de lastgeving heeft ten aanzien van derden.

Het bewijs door een derde
Een derde mede-contractant kan weigeren te handelen met iemand die beweert de lasthebber te zijn van iemand anders zonder de lastgeving voldoende te bewijzen. De derde-medecontractant kan het voorleggen van een schriftelijke lastgeving eisen.

Heeft de derde toch gehandeld en er ontstaat achteraf betwisting, dan kan de derde de lastgeving met alle middelen van recht bewijzen. De derde is geen partij bij de lastgevingsovereenkomst en daarom wordt hij door het Hof van Cassatie geacht zich geen geschreven bewijs te kunnen verschaffen.


Bewijs tegen een derde
Wanneer noch lastgever, noch lasthebber het bestaan van een volmacht ontkennen, kan de derde die gecontracteerd heeft zonder de voorlegging van een volmacht te eisen, achteraf het bestaan van de volmacht niet meer betwisten, zelfs al zou er geen volmacht zijn. Aldus het Hof van Cassatie in 1964.