Omvang van vertegenwoordigingsbevoegdheid in 2005

In een lastgevingsovereenkomst komen partijen vrij de omvang van de vertegenwoordigingsbevoegdheid overeen krachtens de vrijheid van contracteren (art. 1134 BW).

Het Belgisch Burgerlijk Wetboek bevat enkele interpretatieregels inzake de omvang van de vertegenwoordigingsbevoegdheid bij lastgevingsovereenkomsten:

Algemeen en bijzonder mandaat
Art. 1987 BW

Soort rechtshandelingen
Art. 1988 BW

Art. 1989 BW


Voor het bewijs van de lastgevingsovereenkomst wordt best een geschrift opgemaakt.