Gevolgen van lastgeving tegenover derden in 2005

De lasthebber blijft binnen de perken van zijn mandaat
Het is de lastgever die de aangegane verbintenissen moet nakomen.
Artikel 1998 BW


De lasthebber treedt buiten de perken van zijn mandaat
De lastgever moet in principe geen enkele van de aangegane verbintenissen nakomen.

De lasthebber moet in principe ook geen enkele van de aangegane vernintenissen nakomen, maar dan wel op voorwaarde dat hij de omvang van zijn mandaat voldoende heeft kenbaar gemaakt aan de derde-medecontractant. Artikel 1997 BW. Dit geval zal zich voordoen wanneer de derde-medecontractant hoopt op een bekrachtiging van de rechtshandeling door de lastgever ahteraf. Hij weet immers dat de rechtshandeling buiten de omvang van het mandaat van de lasthebber valt.