Notarieel familiaal vermogensrecht

Tontinebedingen en bedingen van aanwas

Tontinebedingen
Tontine tussen gehuwden

Bedingen van aanwas
Beding van aanwas in volle eigendom
Beding van aanwas in vruchtgebruik
Beding van aanwas tussen echtgenoten
Beding betreffende toekomstige nalatenschap?


Nut
Bescherming tegen reservataire erfgenamen
Fiscale aspecten