De koop-verkoopovereenkomst

In het Belgisch Burgerlijk Wetboek

Verplichtingen van de koper: betaling van een prijs

Verplichtingen van de verkoper: levering

 

2747.com / law / contract / sale

contact

Publiek recht

Verbintenissenrecht

Burgerlijk recht

Overeenkomstenrecht