Conventioneel quasi-vruchtgebruik

Volgens artikel 587 BW heeft de vruchtgebruiker het recht op gebruik van de zaken die hij niet kan gebruiken zonder ze te verbruiken, maar met daaraan verbonden aan bijzondere teruggaveplicht op het einde van het vruchtgebruik.

Rechtsleer stelt voor om conventioneel dit systeem toe te passen op bijvoorbeeld een effectenportefeuille.


2007 topics : vruchtgebruik