Gecoordineerde wetten op de raad van state:

Titel I. - instelling:


Artikel 1 anno 2007:

Er is een Raad van State, bestaande uit een afdeling wetgeving en een afdeling administratie.