Gecoordineerde wetten op de raad van state

Titel III. - Bevoegdheid van de afdeling administratie
.

Art. 7. De afdeling administratie doet uitspraak bij wijze van arresten in de gevallen voorzien bij deze wet en de bijzondere wetten.