Arresten Belgische Hof van Cassatie anno 1960


6 april 1960 : Evenwichtsleer inzake burenhinder