Belgische Hof van Cassatie 6 april 1960

Overwegende dat het Hof van Cassatie met de beginselarresten van 6 april 1960

 (Arr. Cass. 1960, 722; J.T. 1960, 339 met noot A. De Meulder; R.C.J. B. 1960, 257) op het vlak van burenhinder definitief de mogelijkheid heeft aanvaard van het bestaan van een foutloze en objectieve aansprakelijkheid op grond van art. 544 B.W. (de zgn. «evenwichtsleer»).