Arresten Belgische Hof van Cassatie anno 1973


29 oktober 1973 : Notariele boedelbeschrijving