Arresten Belgische Hof van Cassatie anno 1980


11 april 1980 : Beding over een niet opengevallen nalatenschap