Arresten Belgische Hof van Cassatie anno 1988


18 februari 1988 : Overdracht van de handelshuur