Arresten Belgische Hof van Cassatie anno 1992


8 oktober 1992 : artikel 918 BW