Arresten Belgische Hof van Cassatie anno 1991


21 juni 1991 : verwerping imprevisieleer