Arresten Belgische Hof van Cassatie anno 1993


28 juni 1993 : Onherroepelijkheid van een lastgeving van gemeenschappelijk belang