Arresten Belgische Hof van Cassatie anno 2000

1999 - 2000 - 2001

16 juni 2000 : nietigheid van overeenkomsten inzake echtscheiding