1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005

Arresten Belgische Hof van Cassatie anno 2002


2 mei 2002 :  de buitengerechtelijke ontbinding

16 mei 2002 : artikel 918 BW

13 december 2002 : erfdienstbaarheden