Arresten Belgische Hof van Cassatie anno 2003

2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005
10 april 2003 :

12 juni 2003 : ontzetting uit ambt van plaatsvervangend Vrederechter

19 juni 2003 :  Uitvoerend beslag op onroerend goed en de handelshuurovereenkomst

14 oktober 2003 : boedelbeschrijving

30 oktober 2003 : overname van aandelen

25 november 2003 : boedelbeschrijving

13 november 2003 : eigendomsoverdracht