Arresten Belgische Hof van Cassatie anno 2004

2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

5 februari 2004 : schenking onder opschortende voorwaarde

18 maart 2004 : volmacht

1 april 2004 :

29 april 2004 : overdracht van een handelshuurovereenkomst

30 april 2004

14 mei 2004 : schulden ten behoeve van de huishouding

3 juni 2004 : het voorkooprecht van de pachter

3 juni 2004 : vereniging van mede-eigenaars

30 juni 2004 : overdracht van een handelszaak

15 oktober 2004 :  personele bevoegdheid van de notaris

22 oktober 2004 : wijziging huwelijksvermogensstelsel

5 november 2004 : ongezondheid van geest

12 november 2004 :

20 november 2004 :

2 december 2004 : toepassingsgebied pachtwet