Arresten Belgische Hof van Cassatie anno 2005

2004 - 2005 - 2006

24 februari 2005 : terugwerking echtscheiding

15 april 2005 : openbare verkoop

6 juni 2005 : overgangsbepalingen huwelijksvermogensrecht

1 december 2005 : erfdienstbaarheid van uitweg