Arresten Belgische Hof van Cassatie anno 2007

2006 - 2007 - 2008
2 februari 2007 : minnelijk kantonnement

17 juni 2007
: scheiding van goederen