Belgisch Gerechtelijk Wetboek

Deel 4. - Burgerlijke rechtspleging - Boek 4. - Bijzondere rechtsplegingen

Hoofdstuk VI. - Verdeling en veiling van onverdeelde goederen

Minnelijke verdeling: art 1205 Ger.W.

Gerechtelijke verdeling: art 1207 Ger.W.

Bepaling geldend voor de twee vorige afdelingen: Art. 1225 Ger.W. : De bepalingen van dit hoofdstuk betreffende verdelingen waarbij minderjarigen belang hebben, zijn eveneens van toepassing op de verdelingen waarmee het belang gemoeid is van onbekwaamverklaarden, van personen aan wie een voorlopige bewindvoerder is toegevoegd krachtens de artikelen 488bis, a) tot k) van het Burgerlijk Wetboek, van personen die ge´nterneerd zijn ingevolge de wet op de bescherming van de maatschappij en van afwezigen. (wettekst anno 2006).

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht