Gerechtelijk Wetboek

Burgerlijke rechtspleging

Rechtsbijstand
art. 664 Ger. W. -

Geding
art. 700 Ger.W. -


Rechtsmiddelen
art. 1042 Ger.W. -

Bijzondere rechtsplegingen
art.. 1148 Ger.W. -