Belgisch Gerechtelijk Wetboek - Deel V : Bewarend beslag, middelen tot tenuitvoerlegging en collectieve schuldenregeling:  Titel III. Gedwongen tenuitvoerlegging

Hoofdstuk VIII.  Rangregeling

Art. 1639 : Overwijzing van de prijs

Art. 1640 : Door te koper te betalen bedragen

Art. 1641 : Betaling

Art. 1642 : Verzet op de prijs

Art. 1643 : Proces-verbaal van rangregeling

Art. 1644 : Aanmaning

Art. 1645 : Geen tegenspraak - Afsluiting

Art. 1646 :  Betwisting

Art. 1647. : De rechter

Art. 1648 : Uitspraak rechter

Art. 1649 : Hoger beroep

Art. 1650 : Definitief proces-verbaal van verdeling of van rangregeling

Art. 1653 : Notarieel getuigschrift (sinds 2000)

Art. 1654 : Toepassingsgebied rangregeling

Rechtsleer - Wetsgeschiedenis - Wettekst: 2006