Belgisch Gerechtelijk Wetboek

Deel VII. Bemiddeling

Hoofdstuk I
Algemene beginselen

Hoofdstuk II
De vrijwillige bemiddeling

Hoofdstuk III
De gerechtelijke bemiddeling