Verstek laten gaan

Om een juridisch geschil te beslechten moet men iemand dagvaarden. Dat wil zeggen dat die persoon op een bepaalde dag en uur op een bepaalde rechtbank moet zijn.

Natuurlijk is het mogelijk dat de gedagvaarde persoon (of zijn advocaat) niet verschijnt op die dag en uur op die rechtbank.

Dan nog zal de rechter een vonnis vellen op de vooropgestelde dag en uur. Maar dat zal dan een vonnis bij verstek zijn. Dat vonnis moet aan de veroordeelde partij betekend worden. In het vonnis kan bijvoorbeeld staan dat iemand na 30 dagen een bepaalde woning moet ontruimen.

Het is mogelijk dat de rechter zijn vonnis uitvoerbaar bij voorraad verklaart. Dat wil zeggen dat het kan uitgevoerd worden ook al wordt er verzet aangetekend tegen het vonnis. Een vonnis uitvoerbaar bij voorraad is dus interessanter dan een dat niet uitvoerbaar bij voorraad is.

In alle gevallen, de termijn om in verzet te gaan tegen een vonnis bij verstek dat betekend werd, zal verstrijken, bijvoorbeeld na 30 dagen. Dan kan men tot gedwongen uitvoering overgaan. Eens de termijn om in verzet te gaan voorbij is, kan er geen verzet meer aangetekend worden, en is het vonnis dus een totaal definitieve zaak.

Wanneer het vonnis niet bij voorraad uitvoerbaar is. Zal men wel de termijn om in verzet te gaan moeten afwachten, om het vonnis gedwongen uit te voeren, zoals door bijvoorbeeld met een deurwaarder iemand gedwongen uit een verhuurde eigendom te zetten.

Indien bijvoorbeeld de huurder in verzet gaat op een vonnis bij verstek, dan wordt de uitvoering van het vonnis geschorst, tenzij het een vonnis uitvoerbaar bij voorraad was. Men zal iemand dan niet uit de verhuurde woning kunnen uitdrijven, en men zal dan moeten wachten op een nieuw vonnis, waarbij de partij die in verzet is gegaan tegen het vonnis bij verstek, alsnog zijn versie van de feiten kan geven aan de rechter.

Belgie