De minnelijke vereffening-verdeling in gerechtelijke vorm

Indien er zich onder de mede-eigenaars minderjarigen of andere "beschermde personen" bevinden, moet de vereffening-verdeling noodzakelijkerwijze door een notaris onder voorzitterschap en goedkeuring van de Vrederechter worden gedaan, zelfs al gaat het enkel over de verdeling van roerende goederen. Deze regel vinden we ain artikel 1206 Gerechtelijk Wetboek.

Slechts ingeval er betwisting bestaat tussen de mede-eigenaars zal men moeten overgaan tot een echte gerechtelijke vereffening-verdeling.

2747.com / law / court / distribution

contact

Gerechtelijk privaatrecht

Familiaal vermogensrecht

Echtscheidingsrecht

Het opstellen van notariele akten

Beslagrecht

Notarieel familierecht