Ger.W.: Burgerlijke rechtspleging : Bijzondere rechtsplegingen : Hoofdstuk VI. - Verdeling en veiling van onverdeelde goederen

Eerste afdeling. - Minnelijke verdeling

Art. 1205. Wanneer alle medeëigenaars meerderjarig, tegenwoordig of behoorlijk vertegenwoordigd zijn, kunnen zij te allen tijde de verdeling in onderlinge overeenstemming verrichten zoals zij beslissen.

Commentaar