Ger.W.: Burgerlijke rechtspleging : Bijzondere rechtsplegingen : Hoofdstuk VI. - Verdeling en veiling van onverdeelde goederen

Afdeling II.  Gerechtelijke verdeling

...

Afdeling III. Bepaling geldend voor de twee vorige afdelingen

Art. 1225. De bepalingen van dit hoofdstuk betreffende verdelingen waarbij minderjarigen belang hebben, zijn eveneens van toepassing op de verdelingen waarmee het belang gemoeid is van onbekwaamverklaarden, van personen aan wie een voorlopige bewindvoerder is toegevoegd krachtens de artikelen 488bis, a) tot k) van het Burgerlijk Wetboek, van personen die geïnterneerd zijn ingevolge de wet op de bescherming van de maatschappij en van afwezigen.

Wetsgeschiedenis